25 maja 2023

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning „Kompetencje 4.0 w szkole”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Kraków zapraszają na regionalną konferencję warsztatową eTwinning „Kompetencje 4.0 w szkole„, która odbędzie się 2 czerwca 2023 r. na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wzięcia udziału w panelu oraz warsztatach, gdzie poruszone zostaną między innymi tematy takie jak:

  • najnowsze trendy edukacyjne, dotyczące rozwoju kompetencji 4.0 wśród uczniów (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja),
  • możliwości i korzyści jakie daje realizacja projektów międzynarodowych z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning oraz Erasmus+,
  • pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod tj. Design Thinking, Scrum na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych,
  • możliwości i korzyści płynące z wykorzystywania w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

Z zaproszenia mogą skorzystać dyrektorzy szkół oraz aktywni zawodowo nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 3-20 lat (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia/branżowa/zawodowa).

Do udziału w konferencji konieczne jest:

  1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową,
  2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP). Jeśli jeszcze nie jesteście Państwo zarejestrowani, prosimy o założenie konta przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na konferencję. Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
  3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych.

Uwaga! Każdy zakwalifikowany uczestnik powinien dysponować własnym laptopem i myszką.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy do 28 maja 2023 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: jolanta.gradowska@frse.org.pl

kompetencje 4.0 w szkole

Załączniki