19 września 2023

Przyroda Ziemi Lubuskiej oczami dziecka – Jesień w lesie 2023 – Kraina leśnych smaków.

Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze zaprasza do III edycji konkursu adresowanego do przedszkoli województwa lubuskiego pt.: „Przyroda Ziemi Lubuskiej oczami dziecka – Jesień w lesie 2023 – Kraina leśnych smaków”.

Konkurs został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy z zakresu przyrody lasów regionu Ziemi Lubuskiej, zdrowej, ekologicznej żywności z nich pochodzącej oraz rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.

Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs Przyroda Ziemi Lubuskiej oczami dziecka – Jesień w lesie 2023 – Kraina leśnych smaków” należy przesyłać w terminie: 25.09-20.10.2023 r. na adres:

Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze
ul. Westerplatte 11a
65-034 Zielona Góra.

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa