13 kwietnia 2023

Projekt „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku zaplanowano zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W szkoleniach, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia dla szkół z województwa lubuskiego w roku 2023 zostały zaplanowane w następujących terminach: 24-25.11.2023 r.

Szkołom, które zgłoszą się do udziału w projekcie, zapewnia się:

  • możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej,
  • wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Więcej informacji Więcej na temat projektu „Bądź Unplugged” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Pozytywnej Profilaktyki poświęconej projektowi.