6 września 2023

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (nabór 2024).

Szanowni Państwo,

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego

W związku z ogłoszeniem naboru na 2024 r., w ramach Programu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
, uprzejmie przypominam o konieczności zgłoszenia do 30 września 2023 r., informacji do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, dla których szkoły organizują dodatkowe zadania edukacyjne.

Jednocześnie proszę też o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zgłaszania do SIO uczniów pochodzenia romskiego, gdyż ich liczba w SIO w ostatnich latach wyraźnie spadła.

W konsekwencji ogranicza to środki jednostek samorządu terytorialnego na zatrudnianie asystentów edukacji romskiej, których liczba też się zmniejszyła w porównaniu z poprzednimi latami. Pragnę zwrócić uwagę, że w programie integracji Romów, planowanym na lata 2021-2030, kwestia zatrudnienia i pracy asystentów edukacji romskiej jest jednym z priorytetów działania.

Link do ogłoszenia:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-na-zadania-z-dziedzin-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty-integracyjne-w-2024r

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa