23 sierpnia 2023

Program Fit School – bezpłatne narzędzie wspierające nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu lekcji WF.

Fundacja Medicover od wielu lat wspiera placówki oświatowe w realizacji programów profilaktyki zdrowotnej. Flagowym projektem fundacji od 2014 do 2020 roku był Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych – PoZdro! W ramach tego projektu wykonano rozszerzone badania przesiewowe (pomiar masy i składu ciała, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, podstawowe badanie wzroku, badanie postawy ciała dziecka oraz test wydolnościowy) uczniów z klas 1 gimnazjum oraz 10-latków ze szkoły podstawowej. Na terenie Polski przebadano ponad 24 000 uczniów.

Wyniki badań przesiewowych programu PoZdro! potwierdziły niestety ogólnoświatową tendencję wzrostu masy ciała i obniżenie sprawności fizycznej wśród dzieci i nastolatków.

Dwie główne przyczyny stanu rzeczy upatrywane są w niewłaściwie zbilansowanej diecie oraz niewystarczającej aktywności ruchowej.

Placówki oświatowe w całej Polsce realizują wiele programów zmazanych ze zdrowym odżywianiem. m.in. w ramach działań Sieci Szkół Promujących Zdrowie (np. dni zdrowia, dni owoców i warzyw oraz wody) Oferta projektów związanych z aktywnością fizyczną jest znacznie mniejsza – stąd pomysł na stworzenie narzędzia wspierającego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej oraz nauczycieli WF-u w prowadzeniu zajęć aktywności fizycznej w szkole.

Ewaluacja Programu PoZdro! i płynące z niej wnioski skłoniły do poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą wesprzeć środowisko szkolne w poprawie stanu zdrowia najmłodszych.

Opracowano nowatorski projekt Fit School, który kompleksowo uwzględnia potrzeby zdrowotne i rozwojowe dzieci w szczególności kształtowanie wydolności fizycznej jako narzędzia profilaktyki chorób cywilizacyjnych To innowacyjne rozwiązanie służące podniesieniu jakości pracy placówek oświatowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Wszelkie informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej: https://fitschool.pl/

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa