21 marca 2023

Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

 

Politechnika Świętokrzyska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności uczniów klas maturalnych do udziału w typowo maratońskim konkursie pn.: Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2022/2023.

Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia matematycznego, ważnych dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki, określonego przez nauczycieli akademickich jako kluczowy dla osób rozpoczynających studia na uczelni technicznej.

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu znajdują się na stronie Politechniki Świętokrzyskiej pod adresem pomocniczym: https://staff.tu.kielce.pl/ztpal/PSK-SJKM- MARATON.23/ , a także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pod adresem: https://kuratorium.kielce.pl/69477/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskim-swietokrzyskim- matematycznym-maratonie-maturalnym-2022-2023/