19 lutego 2024

Ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy

Fundacja Polskiej Akademii Nauk organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy, dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Tematem konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo oraz równości w życiu codziennym za pomocą:

  • zdjęcia: pojedynczych fotografii lub grupy zdjęć tworzących fotoreportaż;
  • filmu o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), nagranego przy zastosowaniu dowolnej techniki, o długości nieprzekraczającej 90 sekund.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.szkolawszystkich.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres:
a.stec@fundacja-pan.lublin.pl

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat nad Projektem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-02-19, rozmiar: 239 KB