29 maja 2023

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży Wolna Elekcja 2023

Szanowni Państwo, Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją na rzecz Wielkich Historii zaprasza szkoły podstawowe i średnie do ogólnopolskich rozgrywek w Wolną Elekcję 2023. Gra powstała, by uczcić 450. rocznicę historycznych wyborów polskiego króla.

Wolna elekcja to wydarzenie, które ukształtowało podstawowe elementy polskiej tożsamości politycznej, a zarazem doskonała okazja, by zaangażować młodzież w myślenie o uniwersalnych wartościach, które niesie ta historia: demokracji, wolności, odpowiedzialności, a także solidarności
i tolerancji.

Konkurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych i szkół średnich. Składa się z 3 etapów: szkolnego, regionalnego i centralnego. Na każdym z nich uczennice i uczniowie wezmą udział w grze Wolna Elekcja. Osoby z największą liczbą punktów w rozgrywce przejdą do następnego etapu. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci bonów na kulturę w wysokości 500 zł dla finalistów i 1500 zł dla zwycięzcy.

Wielki finał rozgrywek odbędzie się w grudniu 2023 roku w nowo otwartej siedzibie Muzeum Historii Polski.

Aby szkoła wzięła udział w konkursie, nauczycielka lub nauczyciel zgłasza ją poprzez formularz na stronie internetowej konkursu https://konkurs.wolnaelekcja.org.pl/ .

Tam znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa