22 września 2023

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biologicznej Juniorów

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz Fundacja Oświatowa „Szkoła Jak Dom” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej Juniorów.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności biologii. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz Formularz zgłoszeniowy w terminie do 20 października.

Olimpiada organizowana jest w trzech etapach:

  • ETAP I – szkolny (15.12.2023 r.),
    obejmuje test wiedzy przeprowadzony w szkole do której uczęszcza uczeń, w tym celu szkoła powołuje szkolną komisję konkursową składającą się z 3 nauczycieli w tym jednego biologa.
  • ETAP II – rejonowy (29.02.2023 r.),
    obejmuje test wiedzy przeprowadzany na platformie online organizatora.
  • ETAP III – centralny ogólnopolski (04.2024 r.),
    obejmuje zadania praktyczne, przeprowadzany jest w Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej ŚUM w Zabrzu.

Szczegóły Olimpiady w tym zakres merytoryczny jej etapów znajduje się w regulaminie.

Załączniki

Plakat_Olimpiada Biologiczna Juniorów
Data: 2023-09-22, rozmiar: 919 KB
Regulamin_Olimpiada Biologiczna Juniorów
Data: 2023-09-22, rozmiar: 42 KB