8 września 2023

Nowy projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej skierowany do uczniów szkół podstawowych – Wyzwania Grassroots

18 września rusza nowy projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej – Wyzwania Grassroots. Jest to ogólnopolska inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych. „Wyzwania Grassroots” to konkurs, który polegać będzie na stworzeniu krótkiego filmu, który przedstawi drużynę wykonującą poszczególne konkursowe wyzwania. Mają one za zadanie angażować uczniów do aktywności fizycznej i pobudzania ich kreatywności. Do konkursu mogą zgłosić się drużyny posiadające minimum 5, a maksymalnie10 uczniów w trzech kategoriach klas: 2-3, 4-5, 6-7.

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w „Wyzwaniach Grassroots” wystarczy, że Opiekun grupy poprawnie umieści post publiczny na swoim profilu na portalu Facebook wraz z informacją dotyczącą nazwy szkoły, kategorią i nazwą wyzwania oraz określonymi hasztagami tj. #wyzwaniegrassroots oraz odpowiednim hasztagiem ogłoszonym w dniu rozpoczęcia wyzwania.

Nagrody:

W każdym z trzech wyzwań nagradzane zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii:

  1. miejsce – wyjazd na mecz Reprezentacji Polski oraz voucher o wartości 5 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego
  2. miejsce – voucher o wartości 4 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego
  3. miejsce – voucher o wartości 3 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego

Łącznie w „Wyzwaniach Grassroots” nagrodzonych zostanie 27 zespołów, a suma nagród wyniesie 108 000 złotych.

Harmonogram Konkursu:

18.09.2023 – 01.10.2023 – składanie zgłoszeń konkursowych na pierwsze wyzwania w konkursie „Wyzwania Grassroots”.

  • 02.10.2023 – 15.10.2023 – składanie zgłoszeń konkursowych na drugie wyzwania
  • 16.10.2023 – 29.10.2023 – składanie zgłoszeń konkursowych na trzecie wyzwania
  • 06.11.2023 – opublikowanie wyników pierwszego wyzwania
  • 07.11.2023 – opublikowanie wyników drugiego wyzwania
  • 08.11.2023 – opublikowanie wyników trzeciego wyzwania
  • 17.11.2023 – Finał Konkursu – Nagroda Główna.

Szczegółowe informacje o projekcie „Wyzwania Grassroots” oraz same wyzwania publikowane są na stronie https://www.pzpn.pl/wyzwaniagrassroots oraz na grupie na portalu społecznościowym Facebook – Wyzwania Grassroots.

Załączniki

REGULAMIN_WYZWANIA_GRASSROOTS
Data: 2023-09-08, rozmiar: 198 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa