12 marca 2024

Nabór wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3
został umieszczony wzór wniosku o udział w Programie „Posiłek w szkole i w domu” obowiązujący w 2024 roku.

Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego (wymagany także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła).

Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych (klasy I – VIII).

Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 roku – liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim!