27 września 2023

Miejsca organizacji oraz siedziby komisji rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024

Przedstawiamy Państwu miejsca rozgrywania etapów rejonowych i siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Miejsca zawodów wojewódzkich wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na dwa tygodnie przed datą rozegrania etapu wojewódzkiego danego konkursu.

Załączniki