18 listopada 2022

Materiał edukacyjny „Zdrowe dzieciaki to my”

Istotnymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka, jego zdrowia, samopoczucia, zdolności poznawczych są takie czynniki stylu życia jak m. in.: prawidłowe żywienie, aktywność fizyczna, higiena, odpowiednia długość snu, bezpieczne zachowania. Szczególną rolę wśród elementów zdrowego stylu życia odgrywa sposób żywienia. Prawidłowo zbilansowany powinien zapewnić właściwy rozwój, zapobiegać chorobom wieku dziecięcego, a także zmniejszać ryzyko rozwoju chorób dietozależnych w późniejszych okresach życia.

Materiał edukacyjny „Zdrowe dzieciaki to my!” jest odpowiedzią na problemy zdrowotne dzieci wynikające z długotrwałego okresu nauki zdalnej oraz potrzeby nauczania wczesnoszkolnego w tym zakresie. Materiał został opracowany przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i wydany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

Celem opracowania materiałów jest pokazanie, jak w prosty i atrakcyjny sposób przeprowadzać z uczniami lekcje dotyczące edukacji żywieniowej i elementów zdrowego stylu życia. „Zdrowe dzieciaki to my!” to materiały, dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w postaci scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych i kart pracy dla uczniów.

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” wychodzi naprzeciw wyzwaniom jakim jest edukacja zdrowego stylu życia a także jest konkretnym, praktycznym narzędziem pomocnym dla nauczycieli, ale także rodziców w prowadzeniu działań prozdrowotnych wśród najmłodszych uczniów.

Materiały powstały pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dostępne są w formie online, do pobrania ze strony:
https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/zdrowe-dzieciaki-to-my-efektywne-narzedzie-edukacji-prozdrowotnej-w-szkole/

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w webinarze na temat problematyki żywienia dzieci w szkole połączonego z promocją materiału „Zdrowe dzieciaki to my!”, który odbędzie się 23 listopada 2022 r. w formie spotkania online.

Link do rejestracji:
https://www.pzh.gov.pl/webinar-szkolenie-online-materialy-edukacyjne-zdrowe-dzieciaki-to-my-dla-nauczycieli-i-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-ksztaltowanie-prawidlowych-nawykow-stylu-zycia-wsrod-dz/

Link do webinaru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNhOTk2ZWUtZjNmOS00YTYwLWIxODYtMDdlODFhOTY4MDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22679e83ae-d746-493d-b1ae-14c82c1a37f0%22%2c%22Oid%22%3a%221d60a4be-a717-4471-9362-bffa492c927d%22%7d