18 września 2023

Jesień pełna szans – Aplikuj do programu Erasmus+

Marzysz o wyjątkowej przygodzie, która połączy naukę, podróże i niezapomniane doświadczenia? Mamy dla Ciebie świetne wieści! Program Erasmus+ oferuje Ci wyjątkową szansę na rozwinięcie swoich umiejętności, poznawanie nowych kultur i zdobycie międzynarodowych kontaktów.

Erasmus+ to program edukacyjny, który umożliwia Ci studiowanie za granicą, uczestnictwo w zagranicznej mobilności zawodowej oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Czy wyobrażasz sobie, jakie to niesamowite? Możesz być częścią międzynarodowego środowiska akademickiego, doskonalić swoje umiejętności praktyczne w renomowanych firmach lub współtworzyć innowacyjne rozwiązania z pasjonującymi ludźmi z całego świata.

Terminy naborów na rok 2023 już się zbliżają! Oto najbliższe daty:

  • 4 października 2023 r., godz. 12:00
  • 19 października 2023 r., godz. 12:00

 

Akcja kluczowa 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem czy młodym profesjonalistą, możesz skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić pewien czas za granicą. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU. Jeśli masz między 18 a 30 lat, ta oferta jest dla Ciebie! Program DiscoverEU daje Ci szansę na bezpłatne podróże po Europie. Odkryj różnorodność kontynentu, poznawaj nowych ludzi i rozwijaj się na wielu płaszczyznach. Przyłącz się do nas, aby stworzyć niezapomniane wspomnienia. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem (dodatkowy termin). Jeśli jesteś profesjonalnym sportowcem, trenerem lub pracownikiem sektora sportowego, Erasmus+ daje Ci możliwość podnoszenia swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku. Wymieniaj się doświadczeniami, ucz się od najlepszych i stwórz silne więzi z innymi pasjonatami sportu.  Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży. Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną lub organizację młodzieżową, Erasmus+ oferuje Ci możliwość budowy partnerstw z innymi instytucjami w Europie. Razem możecie tworzyć innowacyjne projekty, wymieniać się wiedzą i promować współpracę międzynarodową. Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży. Jeśli chcesz zaangażować się w projekty edukacyjne na lokalnym poziomie, Erasmus+ jest idealnym narzędziem. Twórzcie partnerstwa, wymieniajcie się pomysłami i działajcie razem w kierunku lepszego systemu edukacyjnego. Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Nie zwlekaj! Dołącz do programu Erasmus+ i otwórz się na nieograniczone możliwości edukacyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie korzyści daje program Erasmus+,

Pamiętaj, że terminy naborów zbliżają się, więc warto działać już teraz!

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa