5 lutego 2024

LabTest – Ogólnopolski konkurs wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej, pod nazwą ,,LabTest”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o medycynie laboratoryjnej, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów oraz stworzenie możliwości prezentacji posiadanych przez uczniów wiedzy i umiejętności; wdrażanie do samokształcenia.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Diagnostyce Laboratoryjnej „LabTest” organizowany jest przez członków Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych uczelni medycznych z całej Polski.

Pierwszy etap odbędzie się już 29 lutego 2024 r. stacjonarnie w szkołach. Drugi etap odbędzie
się na Wydziałach Farmaceutycznych UM w drugiej połowie marca (test wiedzy), a finalistów
zaprosimy na trzeci etap do Warszawy do siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
na przełomie kwietnia i maja br.

Uczestnicy Konkursu po zapoznaniu z przeznaczonymi materiałami dydaktycznymi udzielają
odpowiedzi na zestaw pytań – test wiedzy, a w etapie trzecim udzielą odpowiedzi ustne na
zadane pytania przez komisję merytoryczną.

Więcej informacji na temat konkursu, kontakty do opiekunów wojewódzkich projektu, zasady
uczestnictwa, materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli oraz regulamin wraz
z załącznikami dostępne są na https://www.facebook.com/LabTestOKWDL/ oraz
https://kidl.org.pl/news/view?id=6759