3 listopada 2021

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Regionalnym Punktem Informacyjnym Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Pokoju.

Z przyjemnością informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim ponownie zostało Regionalnym Punktem Informacyjnym Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021 – 2022.

Osoby do kontaktu:

Sylwia Czapla                                                                       Aleksandra Klimczak
starszy wizytator                                                                   starszy specjalista
tel. 95 7255021                                                                      tel. 95 7255034
e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl                                      e-mail: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl

Regionalne Punkty Informacyjne to jednostki, których celem jest upowszechnianie informacji o edukacyjnych programach unijnych i aktywności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na terenie całej Polski. Jednym z głównych celów RPI jest dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce, którzy do tej pory nie korzystali z możliwości programów oferowanych przez FRSE.

RPI wybierane są co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w oparciu o konkurs wniosków. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prawne posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizacji szkoleń, konferencji itp.