Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy, Łęknica

Laczna liczba uczestników: 32