Szkoła Podstawowa w Kalsku, Kalsk

Laczna liczba uczestników: 6