Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, Bojadła

Laczna liczba uczestników: 4