Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Zwierzyn

Laczna liczba uczestników: 15