Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie , Deszczno

Laczna liczba uczestników: 113