Julia Korochoda

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Polski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka, ŻARY
2017/2018


Etap szkolny Język Polski
86 z 100 pkt.
86% (zalicza od 85%)
Etap rejonowy Język Polski
33 z 40 pkt.
82.5% (zalicza od 82.5%)
Etap wojewódzki Język Polski
36 z 40 pkt.
90% (zalicza od 90%)
Finał Język Polski
Uzyskano tytuł LAUREATA

ESKP, Łukasz Moskaluniec © 2013 - 2018