Tomasz Turkiewicz

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Polski dla Szkoła podstawowa
Zespół Szkół w Wiechlicach Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach Filia w Siecieborzycach, SIECIEBORZYCE
2017/2018


Etap szkolny Język Polski
86 z 100 pkt.
86% (zalicza od 85%)
Etap rejonowy Język Polski
10 z 40 pkt.
25% (zalicza od 82.5%)
Etap wojewódzki Język Polski
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Język Polski
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu

ESKP, Łukasz Moskaluniec © 2013 - 2018