Jakub Zborowski

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, STRZELCE KRAJEŃSKIE
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
100 z 100 pkt.
100% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
38 z 40 pkt.
95% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
39 z 40 pkt.
97.5% (zalicza od 90%)
Finał Matematyka
Uzyskano tytuł LAUREATA