Małgorzata Stanisławska

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
SZKOŁA PODSTAWOWA w BOLEMINIE, BOLEMIN
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
83 z 100 pkt.
83% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
18 z 40 pkt.
45% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu