Krystyna Berlińska

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, BOGDANIEC
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
85 z 100 pkt.
85% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
20 z 40 pkt.
50% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu