Hanna Kowaliczek

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Niemiecki dla Szkoła podstawowa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Janusza Kusocińskiego, ZIELONA GÓRA
2020/2021


Etap szkolny Język Niemiecki
89 z 100 pkt.
89% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Niemiecki
16 z 60 pkt.
26.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu