Marta Frąckowiak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie, PRZYBORÓW
2020/2021


Etap szkolny Biologia
84 z 100 pkt.
84% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
11 z 27 pkt.
40.7% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu