Amelia Szulc

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Jenińcu, JENINIEC
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
89 z 100 pkt.
89% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
23 z 40 pkt.
57.5% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Matematyka
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu