Maja Siemaszko

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Niemiecki dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu, DĄBIE
2020/2021


Etap szkolny Język Niemiecki
89 z 100 pkt.
89% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Niemiecki
39 z 60 pkt.
65% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu