Weronika Żak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Niemiecki dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie, GUBIN
2020/2021


Etap szkolny Język Niemiecki
88 z 100 pkt.
88% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Niemiecki
32 z 60 pkt.
53.3% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu