Dominika Szmigiel

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Niemiecki dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Słońsku, SŁOŃSK
2020/2021


Etap szkolny Język Niemiecki
97 z 100 pkt.
97% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Niemiecki
19 z 60 pkt.
31.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Język Niemiecki
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu