Kornelia Budzan

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka, NOWA SÓL
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
93 z 100 pkt.
93% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
54 z 60 pkt.
90% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
45 z 60 pkt.
75% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł FINALISTY