Joanna Kasprzyszak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka, ŻARY
2020/2021


Etap szkolny Biologia
85 z 100 pkt.
85% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
15 z 27 pkt.
55.6% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu