Klaudia Królak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Niemiecki dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Ulimiu, ULIM
2020/2021


Etap szkolny Język Niemiecki
90 z 100 pkt.
90% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Niemiecki
51 z 60 pkt.
85% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Niemiecki
66.5 z 90 pkt.
73.9% (zalicza od 90%)
Finał Język Niemiecki
Uzyskano tytuł FINALISTY