Marta Liniewska

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Francuski dla Szkoła podstawowa
Społeczna Szkoła Podstawowa, ŻARY
2020/2021


Etap szkolny Język Francuski
95 z 100 pkt.
95% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Francuski
57 z 60 pkt.
95% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Francuski
57 z 60 pkt.
95% (zalicza od 90%)
Finał Język Francuski
Uzyskano tytuł LAUREATA