Julia Handziewicz

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku, LUBSKO
2020/2021


Etap szkolny Biologia
86 z 100 pkt.
86% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
17 z 27 pkt.
63% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu