Amelia Koch

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku, LUBSKO
2020/2021


Etap szkolny Biologia
96 z 100 pkt.
96% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
19 z 27 pkt.
70.4% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu