NIKODEM MARIANKOWSKI

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, GORZÓW WIELKOPOLSKI
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
88 z 100 pkt.
88% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
51 z 60 pkt.
85% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
49 z 60 pkt.
81.7% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł FINALISTY