Szymon Bałuk

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, STRZELCE KRAJEŃSKIE
2020/2021


Etap szkolny Biologia
80 z 100 pkt.
80% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
25 z 27 pkt.
92.6% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
40 z 50 pkt.
80% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
Uzyskano tytuł FINALISTY