Anna Chmura

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE GÓRNYM, LESZNO GÓRNE
2020/2021


Etap szkolny Biologia
80 z 100 pkt.
80% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
23 z 27 pkt.
85.2% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
23 z 50 pkt.
46% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu