Sofiia Mazur

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka, NOWA SÓL
2020/2021


Etap szkolny Biologia
95 z 100 pkt.
95% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
6 z 27 pkt.
22.2% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu