Paweł Ślusarczyk

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie, ŚWIEBODZIN
2020/2021


Etap szkolny Biologia
82 z 100 pkt.
82% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
24 z 27 pkt.
88.9% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
45 z 50 pkt.
90% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
Uzyskano tytuł LAUREATA