Krystyna Berlińska

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, BOGDANIEC
2020/2021


Etap szkolny Biologia
82 z 100 pkt.
82% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
14 z 27 pkt.
51.9% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu