Łucja Kaliszak

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Boczowie, BOCZÓW
2020/2021


Etap szkolny Biologia
92 z 100 pkt.
92% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
13 z 27 pkt.
48.1% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu