Adrian Januszonek

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Matematyka dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 20, GORZÓW WIELKOPOLSKI
2020/2021


Etap szkolny Matematyka
90 z 100 pkt.
90% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Matematyka
35 z 40 pkt.
87.5% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Matematyka
34 z 40 pkt.
85% (zalicza od 90%)
Finał Matematyka
Uzyskano tytuł FINALISTY