Amelia Sendrowicz

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej, SIENIAWA ŻARSKA
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
84 z 100 pkt.
84% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
52 z 60 pkt.
86.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
52 z 60 pkt.
86.7% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł LAUREATA