Paulina Kałucka

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego, GORZÓW WIELKOPOLSKI
2020/2021


Etap szkolny Biologia
95 z 100 pkt.
95% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
25 z 27 pkt.
92.6% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
45 z 50 pkt.
90% (zalicza od 90%)
Finał Biologia
Uzyskano tytuł LAUREATA