Bartosz Choma

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Biologia dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 15, ZIELONA GÓRA
2020/2021


Etap szkolny Biologia
83 z 100 pkt.
83% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Biologia
16 z 27 pkt.
59.3% (zalicza od 85.2%)
Etap wojewódzki Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu
Finał Biologia
nie spełniono wymagań poprzedniego etapu