Oskar Weber

punktacja uzyskana w kolejnych etapach
w ramach przedmiotu Język Angielski dla Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie, ŚWIEBODZIN
2020/2021


Etap szkolny Język Angielski
90 z 100 pkt.
90% (zalicza od 80%)
Etap rejonowy Język Angielski
55 z 60 pkt.
91.7% (zalicza od 85%)
Etap wojewódzki Język Angielski
57 z 60 pkt.
95% (zalicza od 85%)
Finał Język Angielski
Uzyskano tytuł LAUREATA